“privātuma politika

Tīmekļa vietnes www.nets.lv īpašnieks un uzturētājs ir Nets Solutions, SIA, Reģ. Nr.: 40103477262, adrese: Rogu ceļš 2, Jelgava, LV-3004.

Dati, kas iesniegti Nets Solutions, SIA interneta vietnē, tiek izmantoti savstarpējās komunikācijas nolūkos, lai nodrošinātu pieprasīto pakalpojumu. Nets Solutions, SIA interneta vietne apkopoto, apstrādā un glabā klienta iesniegtos datus saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, persona piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu līgumisko attiecību izpildei nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Iesniegtie dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien šādu pienākumu neuzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Sniedzot savu kontaktinformāciju, es piekrītu, tā tiek izmantota sekojošam mērķim: saņemt Nets Solutions, SIA uzņēmuma pakalpojumus, informāciju par pakalpojumiem un veidot komunikāciju ar uzņēmumu.

Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža. Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu, rakstot uz e-pastu [email protected]

Mājas lapas izstrāde, hostings, SEO un SEM – popularizešana.

Dažādu sarežģītības līmeņu mājas lapu izstrāde sākot ar vienkāršām vizītkaršu tipa mājas lapām un beidzot ar interneta portāliem, kas atbalsta internetveikalu, vairākas valodas, kategoriju sadaļas.

Copyright © 2024 Nets Solutions, Ltd. All rights reserved.